شجاعت یعنی این!

 

یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که:

شجاعت یعنی چه؟

محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود :

شجاعت یعنی این
و برگه ی خود را سفید به ممتحن تحویل داده بود و رفته بود!

اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون …استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند
فکر میکنید اون دانش آموز چه کسی می تونست باشه؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دکترعلی شریعتی !

بازاریابی و تجارت اینترنتی

/ 1 نظر / 4 بازدید