# دل_نوشته

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟!

تـا ڪـے ایـטּ تـراژدے مسخـره زندگے را نگاه ڪــُنمـ؟!دیــالوگ هـایے ڪــ ه برایــمـ دیڪـــته ڪــرده انـد؟!این نمــایش تڪـــرارےایـن خنده هـای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید