# تنهایی

باران اینروزها دل پری آسمان است …..

این باران ،دل پری آسمان استمیگیرد ومیگیرد و میگیردویکدفعه میترکدمیخواهد ببارد، اما نمیباردمیغرد و فریاد میکند، اما نمیباردمثل مصیبت زده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید