بهترین درسها

بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم:

صبور بودن یک ایمان است

خویشتن داری یک نوع عبادت

فهمیدم ناکامی به معنای تاخیر است نه شکست

وخندیدن یک نیایش است...!!

/ 0 نظر / 3 بازدید