تو تنها نیستی...

تو که در باور مهتابی عشق

رنگ دریا داری

فکر امروزت باش

به کجا مینگری

زندگی ثانیه ایست

وسعت ثانیه را میفهمی

میشود مثل نسیم بال در بال چکاوک

بوسه به قلب شقایق بزنیم

بودنت تنها نیست

تو خدا را داری...

/ 0 نظر / 19 بازدید