خدا

کودکی اندیشید که خدا چه می خورد.. چه میپوشد.. و در کجا منزل دارد؟!

ندایی آمد و گفت:

خدا غم بندگانش را می خورد

گناهانشان را می پوشد

و در قلب شکسته آنها خانه دارد...!!!!

/ 1 نظر / 19 بازدید
raha

و در قلب شکسته آنها خانه دارد...!!!![ناراحت]